Provozní řád

Provozní doba:
Letní provoz – v době letního času: 08,00 - 21,00 hod. (pouze za sucha!)
Zimní provoz – v době zimního času:08,00 -18,00 hod. (pouze za sucha, bezv sněhu a bez námrazy)

Pokyny pro uživatele:
Klíče od skateparku jsou trvale uloženy na služebně městské policie na náměstí Míru 88/I (v průchodu ke kostelu) u službu konajícího strážníka. Zde si uživatel o sobotách, nedělích a svátcích klíč vyzvedne odemkne si a po využití parku poslední uživatel park zamkne a klíč opět na služebnu vrátí. Park v sobotu, v neděli a o svátcích nesmí zůstat odemčen bez uživatelů.
V pracovních dnech skatepark otevírá provozovatel a uzamyká strážník městské policie v rámci služebních pochůzek.


Odpovědná osoba: Ing. Ivo Ježek, tel.: 384 364 250, mobil 725 900 399

Správce:  Zbyněk Pícha: 384 361 703, 602 427 991

Mluvčí uživatelů: Jakub Trojan 607 711 273; Jindřich Skalník 723 134 190
V Jindřichově Hradci dne 18.9.2012