Provozní řád

Zimní stadion (2)
1. Platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně ve všech prostorách zimního stadionu.

2. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách k tomu určených.

3. V prostorách zimního stadionu se chovat šetrně k zařízení a neničit majetek. Řídit se pokyny zaměstnanců zimního stadionu.

4. Při havarijní situaci se řídit pokyny požárních hlídek a používat únikových východů.

5. Vstup s jízdními koly, koloběžkami a kolečkovými bruslemi je do všech prostor zimního stadionu zakázán.

6. Je zakázáno házet předměty na hrací plochu.

7. Vstup se psy je do zimního stadionu zakázán.

8. Cennosti lze uschovat v trezoru na vrátnici zimního stadionu, za volně odložené věci se neručí.


Vytvořeno 17.3.2014 14:39:32 - aktualizováno 11.11.2021 11:24:25 | přečteno 3717x | Vladislav Sochna