Provozní řád

Skate and bike park

Provozní doba:
Letní provoz – v době letního času: 08,00 - 21,00 hod. (pouze za sucha!)
Zimní provoz – v době zimního času:08,00 -18,00 hod. (pouze za sucha, bezv sněhu a bez námrazy)

Pokyny pro uživatele:
Klíče od skateparku jsou trvale uloženy na služebně městské policie na náměstí Míru 88/I (v průchodu ke kostelu) u službu konajícího strážníka. Zde si uživatel o sobotách, nedělích a svátcích klíč vyzvedne odemkne si a po využití parku poslední uživatel park zamkne a klíč opět na služebnu vrátí. Park v sobotu, v neděli a o svátcích nesmí zůstat odemčen bez uživatelů.
V pracovních dnech skatepark otevírá provozovatel a uzamyká strážník městské policie v rámci služebních pochůzek.

 • Vstup do skateparku je sice zdarma, avšak na vlastní nebezpečí (platí i pro diváky)!
 • Děti do 10-ti let mají zakázáno používat skatepark bez dozoru osob ve věku
  nad 18 let!
 • Do skateparku je přísný zákaz vstupu bez helmy. Platí pro všechny sporty, neboť je zde
  nebezpečí nejen pádu, ale i nechtěné srážky s jiným uživatelem skateparku. Dále se doporučuje používání chráničů zad, kolen, loktů dlaní, atd.
 • Kromě Freestyle BMX, Freestyle MTB, Skateboardingu a In-line bruslení jsou ve skateparku přísně zakázány všechny ostatní sporty a jiné aktivity! Kola BMX i MTB, skateboardy i brusle musí být v dokonalém technickém stavu. Kola musí mít záslepky řidítek, stupačky nesmí mít ostré hrany.
 • Pokud jsou překážky včetně asfaltové plochy vlhké, mokré nebo namrzlé platí zákaz vstupu na překážky a park je uzavřen!
 • Užívání skateparku je povoleno za účasti minimálně 2 sportovců z důvodů poskytnutí první pomoci při úrazu!
 • Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům ve skateparku ohleduplně a s respektem. Zodpovídají rovněž za své skateboardy či kola tak, aby nezranili ostatní jezdce nebo při pádu mimo překážky neohrozili ostatní přihlížející návštěvníky. Pro bezpečný provoz je maximální počet jezdců stojících na překážkách 50 (30 na jedné straně skateparku) současně jedoucích pak maximálně 5.
 • Telefonní číslo rychlé záchranné pomoci 155.
 • Překážky spine a funbox nejsou určeny pro skatebording.
 • V skateparku platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek, dále zákaz malování a vylepování plakátů na překážky!
 • V areálu skateparku udržujte pořádek a odpadky odhazujte do odpadkových košů!
 • Plasty odkládejte do zvláštní žluté nádoby k vyvážení!


Odpovědná osoba: Ing. Ivo Ježek, tel.: 384 364 250, mobil 725 900 399

Správce:  Zbyněk Pícha: 384 361 703, 602 427 991

Mluvčí uživatelů: Jakub Trojan 607 711 273; Jindřich Skalník 723 134 190
V Jindřichově Hradci dne 18.9.2012

Vytvořeno 22.6.2011 23:46:19 - aktualizováno 18.9.2012 9:29:28 | přečteno 5363x | tana